Maalämpöratkaisut navetoissa

Mitoitamme ja toimitamme maalämpöpumppuja ja ilmavesilämpöpumppuja uudis- ja saneerauskohteisiin.

Meillä on kokemusta maalämmön yhteensovittamisesta erillaisten maidon lämmöntalteenottomuotojen kanssa ja itse energian keräämisestä esimerkiksi lietekuiluista, lietesäiliöstä jne.

Tiedämme lypsyrobottien, maitotankkien ja pesureiden tarvitsemat vesimäärät, tilojen lämmittämiseen tarvittava energia ja ja lämmöntalteenoton hyödyt mitoitamme näiden perusteella maalämpöpumpun ja tarvittavan lämmönkeruuratkaisun.